FATOS XHAFA

Fonaments d'informàtica

FATOS XHAFA y JORDI MARCO GOMEZ

14,50 €

Fonaments de programació

JORDI MARCO GOMEZ, XAVIER FRANCH GUTIERREZ, et al.

16,50 €

Programació pràctica en C++

FATOS XHAFA, MARTA GATIUS VILA, et al.

17,90 €

Programació i bases de dades

FATOS XHAFA y JORDI MARCO GOMEZ

15,70 €

Aplicaciones distribuidas en Java con tecnología RMI

Santiago Caballé Llobet y FATOS XHAFA

32,00 €