FERRAN NAVARRO ACEBES

Transformació de la ciutat construïda. Instruments urban¡stics

FERRAN NAVARRO ACEBES y VILANOVA CLARET

17,90 €

Instruments d'execució de l'urbanisme

FERRAN NAVARRO ACEBES

30,20 €