FRANCESCO FERRUCCI

Piccola Storia di Picasso

FINA DURAN I RIU y PILARIN BAYES

7,00 €
6,65 €

Piccola Storia di Barcellona

EVA PIQUER y PILARIN BAYES DE LUNA

7,00 €
6,65 €

Piccola storia della Casa Batlló

BEL OLID BAEZ y PILARIN BAYES DE LUNA

7,00 €
6,65 €

Piccola Storia della Sagrada Familia

JORDI FAULI I OLLER y PILARIN BAYES

7,00 €
6,65 €

Piccola storia del Palazzo Güell

Tina Vallés y PILARIN BAYES

7,00 €
6,65 €

Barcellona. La Storia

JOAN CASTELLAR-GASSOL

6,00 €
5,70 €

Storia della Catalogna

JAUME SOBREQUES I CALLICO

14,00 €
13,30 €