JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

Identitat i territori: els cercles de la consciència

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

3,00 €

Quina cultura?

FRANCESC FENOLLOSA, Villatoro, et al.

7,00 €

Contra els galileus

Julià Emperador dit l'Apòstata

10,00 €

Literatura, món, literatures

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

10,00 €

El tramvia

CLAUDE SIMON

19,95 €

Nocturn a l'India

ANTONIO TABUCCHI

18,50 €

Vida i final dels moriscos valencians

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

Almansa 1707. Després de la batalla

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

La prodigiosa història de Blasco Ibáñez

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

28,00 €

Sant Vicent Ferrer

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

Els Borja. Família i mite

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

21,95 €

València veïns

Francesc Jarque Bayo y JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

Els Borja. Família i mite

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

València per a veïns i visitants

Francesc Jarque Bayo y JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

Els sorolls humans

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

20,50 €

Europeus

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

11,95 €

Viatge al final del fred

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

11,95 €

La prodigiosa història de Vicent Blasco Ibáñez

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

17,95 €

Almansa 1707. Después de la batalla

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

Blasco Ibañez

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

28,00 €

San Vicente Ferrer

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

San Vicente Ferrer

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

45,00 €

Valencia para visitantes y vecinos

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA y Francesc Jarque Bayo

45,00 €

Los Borja. Familia y mito

JOAN FRANCESC MIRA CASTERA

20,95 €