JORDI BOLOS I MASCLANS

PODER, PAISATGE I SOCIETAT A LA CATALUNYA CAROLÍNGIA

JORDI BOLOS I MASCLANS y VICTOR HURTADO I CUEVAS

8,00 €

Atles del comtat de Barcelona (801-993)

VICTOR HURTADO I CUEVAS y JORDI BOLOS I MASCLANS

30,00 €

Atles dels comtats de Cerdanya i Berga (v788-990)

JORDI BOLOS I MASCLANS y VICTOR HURTADO I CUEVAS

25,00 €

ATLES DEL COMTATS DE ROSSELLÓ, CONFLENT, VALLESPIR I FENOLLET

JORDI BOLOS I MASCLANS y VICTOR HURTADO I CUEVAS

25,00 €

ATLES DEL COMTAT D'URGELL (v788-993)

JORDI BOLOS I MASCLANS y VICTOR HURTADO I CUEVAS

25,00 €

ATLES DEL COMTAT DE MANRESA (789-998)

VICTOR HURTADO I CUEVAS y JORDI BOLOS I MASCLANS

25,00 €

ATLES DEL COMTAT D'OSONA (798-993)

JORDI BOLOS I MASCLANS y VICTOR HURTADO I CUEVAS

25,00 €

ATLES DEL COMTAT DE GIRONA (785-993)

VICTOR HURTADO I CUEVAS y JORDI BOLOS I MASCLANS

25,00 €

ATLES DELS COMTATS D'EMPÚRIES I PERALADA (780-991)

JORDI BOLOS I MASCLANS y VICTOR HURTADO I CUEVAS

25,00 €

ATLES DEL COMTAT DE BESALÚ (785-988)

VICTOR HURTADO I CUEVAS y JORDI BOLOS I MASCLANS

25,00 €