Josep Vilaplana Pastó

Fonaments de programació

JORDI ALVAREZ CANAL, MARIA JESUS MARCO GALINDO, et al.

29,90 €