JUDIT BASEIRIA MARTI

atribució de competències en matèria d'immigració derivades...

Ferran Camas Roda (coord.), JUDIT BASEIRIA MARTI, et al.

11,40 €

IMPACTE DE LES REFORMES LABORALS DOCUPACIO

JUDIT BASEIRIA MARTI y CRISTI LOPEZ ROCA

4,00 €
3,80 €