LAURA TATO FONTAIñA

Normas de edición para a poesía trobadoresca...

LAURA TATO FONTAIñA, CARLOS PAULO MARTINEZ PEREIRO, et al.

6,00 €

Teatro galego (1915-1931)

LAURA TATO FONTAIñA

15,10 €

Teatro e nacionalismo

LAURA TATO FONTAIñA

7,30 €

ROBERTO VIDAL BOLAÑO:UNHA VIDA PARA O TEATRO

LAURA TATO FONTAIñA

10,00 €

Teatro das Irmandades

LAURA TATO FONTAIñA

12,00 €