MIQUEL CAMINAL BADIA

Manual de Ciencia Política

XAVIER TORRENS, MIQUEL CAMINAL BADIA, et al.

39,50 €

MANUAL DE CIENCIA POLITICA

MIQUEL CAMINAL BADIA

33,50 €

El sistema polÆtic de Catalunya

MIQUEL CAMINAL BADIA

31,50 €

Joan Comorera (II): Guerra i revolució (1936-1939)

MIQUEL CAMINAL BADIA

12,10 €