SHIGERU ONODA

Shiatsu Namikoshi

SHIGERU ONODA

18,00 €
17,10 €

Libro completo de shiatsu

SHIGERU ONODA

18,00 €
17,10 €

Videocurso básico de Shiatsu

SHIGERU ONODA

15,00 €
14,25 €

Curso avanzado de Shiatsu

SHIGERU ONODA

18,00 €
17,10 €

Shiatsu en silla

SHIGERU ONODA

15,00 €
14,25 €

El alma del Sotai Ho

SHIGERU ONODA

15,00 €
14,25 €

Aze Shiatsu. Tratamiento en decúbito lateral. Tomo 2

SHIGERU ONODA

25,00 €
23,75 €

Aze Shiatsu. Tratamiento básico (Tomo 1)

SHIGERU ONODA

27,50 €
26,13 €

Aze Shiatsu

SHIGERU ONODA

15,00 €

El Alma del Sotai

SHIGERU ONODA

12,48 €

Introducción a la práctica del Shiatsu

SHIGERU ONODA

18,00 €