Soottawat Benjakul

Lipid Oxidation in Seafood

Sajid Maqsood y Soottawat Benjakul

Plant Polyphenolic Compounds

Sajid Maqsood, Soottawat Benjakul, et al.