Xavier Roca Ramon

Diseño de complejos industriales

Núria Forcada Matheu, MIQUEL CASALS CASANOVA, et al.

26,70 €

Construcció industrial. Introducció i conceptes bàsics

MIQUEL CASALS CASANOVA y Xavier Roca Ramon

22,50 €