Zafouko Yamamoto

Ada Lovelace: My First Ada Lovelace

Maria Isabel Sanchez Vegara y Zafouko Yamamoto

Ada Lovelace

Maria Isabel Sanchez Vegara y Zafouko Yamamoto

A Tree Is A Home

Pamela Hickman y Zafouko Yamamoto

Who Is Shrieking So Early?

Ellen DeLange y Zafouko Yamamoto