Population & demography

Population and Climate Change

Austria) Lutz Wolfgang (International Institute for Applied Systems Analysis, Rhode Island) O'Neill Brian C. (Brown University, et al.

Kar'ernyy Shans - Strategiya Razvitiya Rabotnika Neftegazovoy...

Eremina Irina Yur'evna, Simonova Irina Fyedorovna, et al.