Technology: general issues

Tekhnika I Tekhnologiya Pererabotki Tomatov

Kvasenkov Oleg Ivanovich, Kas'yanov Gennadiy Ivanovich, et al.

Technology of Selroti

Subba Dilip y Katawal Surendra Bahadur

Solar Energy

Mohammad Arif Sobhan Bhuiyan