Technology: general issues

Upravlenie Proizvodstvom Vostrebovannoy Obuvi

Prokhorov Vladimir, Osina Tat'yana, et al.

Irrigation Farming

Lucius Merle Wilcox

Proizvodstvo I Primenenie So2-Ekstraktov V Pishchevoy...

Pryanishnikov Vadim y Kas'yanov Gennadiy

Opinion Mining Using Domain Relevance

Sonali Borase y Prasad Mahale

Robotics

Samata Mehta